Uppsägningstider?
Skapad 6 Mar 2001 16:06
Anonym
6 Mar 2001 16:06

Hej!
Du kom verkligen som på beställning! Jag funderar på att byta jobb och vill därför gärna veta vad jag har för uppsägningstid. Normalt sett vet jag sånt, men detta företag har inget kollektivavtal och är inte anslutet på arbetsgivarsidan heller. Däremot hänvisar man till och följer CF-avtalet. Jag är 35 fyllda, och har arbetat här i mindre än ett år. Jag är med i SIF. I våra anställningsavtal står inget angivet om uppsägningstider. Jag vill inte fråga rent ut. Har på omvägar hört 2 besked; 1 mån, och 3 mån. VIlket är rätt?

Nu behöver jag dessutom veta vad min uppsägningstid är från arbetsgivarens sida! I det som skulle föreställa mitt första utvecklingssamtal för nästan 1 månad sen sade chefen att han tycker jag är svår att arbetsbelägga som projektledare i de projekt vi får in pga låg kompetens inom vissa områden... och att det därför finns risk för uppsägning pga arbetsbrist. Han informerade inte vilka områden han menar. Vad gäller då, och hur ska jag bete mig?

Jag är medveten om att jag är svag på timberäkning och därför budgetberäkningar, och det tog jag upp som ett förbättringsområde i vårt samtal. Jag såg samtalet som en stor chans att förbättra saker, och skruva till de små skruvar som behöver justeras. Så som mina första 6 månader i företaget projektbelades fanns det ingen tidsmässig chans till den interna vägledning och utbildning som normalt tillämpas och som jag förväntade mig. Jag hamnade i ett pressat projekt, och min chef mitt i omorganisation, liksom min utsedda handledarkollega... som jag är ganska säker aldrig blev tillfrågad om rollen.

Nu såg jag en chans att bygga vidare, och att använda utvecklingssamtalet som gemensam planering av det. Det var förvånande och en chock att inse att viljan bara fanns hos mig, och inte min chef. De av projektledarna som känner till min arbetsinsats är mycket förvånade över chefens inställning. Han har aldrig sagt något förut.

Tiden tog slut och vi skulle fortsätta samtalet senare. Vi beslöt så länge att han skulle kolla med en annan avdelning om de kan ha nytta av mig där (annan chef. Vår chef har gjort så förut med en otroligt duktig medarbetare, och till medarbetaren förklarat att han inte drog jämnt med personen personligt, och att han därför ville flyttapersonen till annan enhet). Chefen sa rätt ut att han, eftersom jag ville prova den lösningen, skulle fråga och "så gör vi så medan du söker annat". En annan spontan kommentar var "Hur kommer det sig att du som har sån kapacitet inte söker ngt annat?"

Sedan dess jobbar jag vidare på gamla avdelningen, har inte fått någon mer information. Det har dykt upp mer jobb, så jag är belagt ändå, med arbete som passar min kompetens, och min kärnkompetens utmärkt. Får vi ett av uppdragen jag förarbetat, så är jag projektbelagd till oktober - om jag nu utses till projektledare för det. Alla utvecklingssamtal har stoppats i väntan på ny affärsplan och strategi, och skall återupptas i april. Alltså är chefen återigen mer upptagen med de större perspektiven i företaget. Ngn sa i förtroende att han nog är VD-aspirant.

Jag trivs bra där jag är, både avdelning och företag, och vill egentligen inte alls byta avdelning. Bara fylla i de kompetensluckor jag har, och jag vet att jag är snabblärd. Däremot känns det svårt att för första ggn arbeta med en chef som inte har förtroende för mig i min yrkesroll, och som inte har ett neutralt utgångläge när man rapporterar/säger ngt. I förarbetet för det kommande projektet har jag krävt, och fått hjälp med just timberäkningar, och principen för att räkna ut dem.

Hur ska jag göra? Ligga lågt och invänta samtal och köpa mig tid? Eller ta upp och fortsätta samtalet med honom, för att få veta hur han tänker, och om han pratat med andra avdelningen? Jag har en känsla av att vi båda inväntar för att se vad som händer på projekt- och företagssidan.

Jag är besviken på honom som chef och hans agerande i detta, och hans favoriseringar. Egentligen var det fel att fatta beslut direkt i mötet, eftersom jag var chockad. Han jämförde också mig och en nyare kollega, utan att jämföra förutsättningar. Jag har själv lagt märke till samma situation, men då utifrån givna förutsättningar och timing från företagets sida. Detta skulle jag vilja ta upp med chefen. Är det rätt, eller bör jag låta bli?

Kan jag fortsätta på företaget, eller gör jag mig själv största tjänsten att byta arbete? Kan man arbeta in en "dålig start pga dåliga förutsättningar?". Vad tror du angående referenser? Jag kommer att skicka samma brev till Åsa Uhrwing, så ni kan gärna prata ihop er om gemensamt svar om ni vill.

Tack på förhand,

20 Mar 2001 10:30

Hej

När det gäller uppsägningstider är det svårt att ge ett rakt svar. Du skriver att företaget hänvisar till CF-avtalet, frågan är vilket CF avtal. Det finns flera olika för olika områden tex. verkstadsavtalet. Sen uppkommer ju frågan hur bundna av detta avtal företaget verkligen är. Har de rent praktiskt tillämpat avtalet genomgående ock konsekvent en tid, kan man eventuellt säga att det därmed reglerar anställningsvillkoren för de anställda utöver vad som står i de enskilda anställningsavtalen. Har detta inte skett i praktiken är det däremot inte säkert att de är bundna av villkoren i kollektivavtalet.

Eftersom jag inte vet hur det förhåller sig med ovanstående, kan jag här bara redogöra för de regler som gäller enligt lag (vilka alltså kan ersättas med dem i ett eventuellt kollektivavtal).

Din uppsägningstid är en månad om du säger upp dig själv. Detsamma gäller om arbetsgivaren skulle säga upp dig (11 § LAS). Säger arbetsgivaren upp dig på grund av arbetsbrist är han dock skyldig att iakttaga turordningsreglerna, dvs. sist in först ut. Är du inte sist på listan och de har uppstått arbetsbrist för just din tjänst, har du rätt att istället erhålla någon tjänst som senare anställd innehar. Detta förutsätter dock att du har tillräckliga kvalifikationer för denna tjänst. Blir du uppsagd har du också
förtur till återanställning under en tid av nio månader från dess du blivit uppsagd.

När det gäller frågan om du skall ta upp dina synpunkter om situationen med din chef eller ej, är mitt svar att det oftast är en fördel att ”rensa luften” istället för att var och en går och tycker, tänker och gissar på var sitt håll. Risken för att situationen förvärras och att missförstånd uppkommer ökar ju mindre kommunikation mellan de inblandade det är. Var öppen och rak, det brukar uppskattas.

Lycka till

Hälsningar
Kristofer Palmblad

första |
föregående |
1 2 3 4 5 ... 11 |
nästa |

Senaste expertfrågorna

Besvarad av: Kristofer Palmblad, 9 Apr 2014 16:05
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 11 Jul 2012 09:46
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 11 Jul 2012 09:30
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 11 Jul 2012 09:18
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 22 Jun 2012 10:25
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 3 Apr 2012 18:19
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 29 Jan 2012 22:31
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 26 Dec 2011 15:55
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 22 Dec 2011 08:36
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 14 Nov 2011 16:49
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 27 Sep 2011 13:53
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 25 Sep 2011 19:09
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 25 Sep 2011 18:55
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 25 Sep 2011 17:27
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 25 Sep 2011 17:13
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 18 Aug 2011 14:52
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 27 Jun 2011 11:07
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 29 Mar 2011 17:20
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 28 Mar 2011 15:39
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 9 Mar 2011 17:12
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 1 Mar 2011 14:28
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 23 Feb 2011 12:18
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 23 Feb 2011 11:38
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 19 Feb 2011 23:50
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 19 Feb 2011 23:12
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 16 Feb 2011 23:57
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 16 Feb 2011 09:58
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 7 Feb 2011 12:18
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 13 Sep 2010 19:38
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 1 Jul 2010 16:17
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 15 Jun 2010 19:01
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 7 Jun 2010 18:12
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 7 Jun 2010 17:56
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 4 May 2010 14:17
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 4 May 2010 10:32
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 4 May 2010 10:28
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 29 Apr 2010 16:28
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 29 Apr 2010 16:26
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 29 Apr 2010 16:23
Besvarad av: Kristofer Palmblad, 29 Apr 2010 16:15
första |
föregående |
1 2 3 4 5 ... 11 |
nästa |

Internationell Karriär

SPONSRAT INNEHÅLL
Gör internationell karriär hos:
Experterna svarar på era frågor
CV online som generalist
Erbjuden tjänst men vill ha betänketid
Arbetslivserfarenhet eller utbildning först?