Forum » Entreprenörskap » Seriöst?
Skapad 11 Oct 2005 21:55
Antal svar: 16 st
Visats 873 ggr
Visa inlägg:
#1
Anonym
11 Oct 2005 21:55
Är detta seriöst? [picture:/images/graphic_yellowarrow.gif][link:http://bolagsetablering.se/]bolagsetablering.se[/link] Det verkar onekligen bra men som så ofta när något verkar "vara för bra för att vara sant" så letar man efter någon sorts "hake". Existerar ingen sån är det kanske något att satsa på. Finns det någon här som har erfarenhet av "engelskt aktiebolag"? I så fall, funkar det rent juridiskt att driva på samma vilkor som ett vanligt svenskt aktiebolag?
#2
borttagen medlem
12 Oct 2005 06:43
En snabb googling ger att Companies House som "bolagsetablering.se" talar om är en svensk motsvarighet till Bolagsverket. [link:http://www.companieshouse.gov.uk/]Länk[/link] Men det finns ett annat Companies House som jobbar med "offshore banking and company registration". De erbjuder LCCs, USA Limited Liability Companies. [link:http://www.offshore-companies.co.uk/]Länk[/link] Det kan vara bra att ta reda på vilket Companies House som det svenska företaget jobbar med.. egentligen. För övrigt håller jag med om att det verkar liite för bra för att vara sant. Jag blir alltid misstänksam när företag vill sälja något med motiveringen att det minskar mitt personliga ansvar, är tryggare eller erbjuder en genväg runt snåriga lagar och regler. /Ingrid E-M
#3
Anonym
12 Oct 2005 09:23
Angående engelskt aktiebolag: Hör med Robert Claeson här på Shortcut. Han hjälper svenska entreprenörer som vill jobba och verka i Sverige att regga bolag i England. Jag har inte provat själv, men enligt honom blir det mycket billigare. Han nås på robert@synapsetech.se Hälsningar Joakim
#4
Anonym
12 Oct 2005 10:07
Så vitt jag kan bedöma så stämmer vartenda komma på Bolagsetablering. Aktiebolag är ju ett sätt att minska den privata risken eftersom du då inte kan bli av med mera än du satsat i aktiekapital. Förutsatt att du inte går i borgen för företagets räkning. Companies House är mycket riktigt en registreringsmyndighet så något samarbete är det väl egentligen inte frågan om. Vill du ha ett aktiebolag i Storbritannien så måste du gå via dem. Om du väljer att gå vidare tänk då på att du behöver en address och en bank i Storbrattanien. Din ursprungliga bokföring ska också skötas där. Detta kostar en slant med det finns bra lösningar för runt 50£ i månaden. Gneom upplägget med en fillial så får du i prktien ett bolag som funkar och skattar som ett svenskt AB. det som blir över kan föras över till Storbrittanien och stanna i det bolaget. Ska det sedan expanderas kan man på liknande sätt öppna fillialer i de nya länderna. Skattemässigt får det inga konsekvenser eftersom du skattar i Sverige för de uttag du gör. Dock tror jag att det går att slippa 3:12-reglerna. Har man sedan mycket pengar i bolaget och flyttar utomlands, så skattar du för uttaget enligt det nya landets regler. Ursäkta att det blev långt, kontakta mig direkt om du vill veta mera. Och lyca till! Dan Buthler
#5
Anonym
12 Oct 2005 10:07
Lycka till, skulle det vara :)
#6
borttagen medlem
12 Oct 2005 11:47
#3 "*Aktiebolag är ju ett sätt att minska den privata risken eftersom du då inte kan bli av med mera än du satsat i aktiekapital. Förutsatt att du inte går i borgen för företagets räkning.\"* Gäller det även enmansaktiebolag? Slipper de gå i personlig borgen för företaget? Om ett enmans AB går i konkurs anser myndigheterna vad jag vet att den som äger bolaget borde ha haft så god insyn i företagets affärer att kontrollbalansräkning borda ha upprättats tidigare och/eller att bolaget borde ha likviderats tidigare. Den som är ensam ägare kan knappast skylla ifrån sig på någon, eller hur. Alltså blir det fullt personligt betalningsansvar även för denna bolagsform. Företag/konsulter etc som lever på att sälja "färdiga" AB väljer ofta att glömma bort det där. /Ingrid E-M
#7
Anonym
12 Oct 2005 12:08
-->#5 Jag menade att tanken är sån, men i praktiken så blir det inte så bl a pga det du nämner och att man ofta tvingas borga ändå. Då är ju poängen med bolagsformen nerskjuten. Utan att vara beredd att ta gift på detta så tror jag att synen på ett Ltd är mer likt ursprungstanken i GB. Nån som vet mer säkert?
#8
Anonym
12 Oct 2005 12:08
Re #5 Finns inget som tvingar ägaren till ett enmans AB att gå i personlig borgen för företaget. (Mer en ett eventuellt tryck från långivare för att de ska bevilja krediter.) Har du ett enmans AB så ska du ha såpass bra koll på hur bolaget går att du följer "spelreglerna" dvs upprättar kontrollbalansräkning / likviderar, ställer in betalnigar begär bolaget i konkurs när du måste. Följer du bara reglerna kan ingen ställa dig till ansvar. Tummar du på reglerna kan du åka på personligt betalningsansvar. Ett AB är dessutom skyldigt att ha en revisor som har ett visst ansvar han också faktiskt.
#9
Anonym
12 Oct 2005 12:09
KAnske ska tillägga att jag inte säljer bolag eller på annat sätt har intresse av att se bolag hamna i GB. Jag delger bara mina erfarenheter och synpunkter.
#10
borttagen medlem
12 Oct 2005 12:12
När vi nu ändå är inne på det där med risker, personligt betalningsansvar osv vill jag bidra med något som jag hittade på Skåne & Blekinge Hovrätt. Det gäller ett litet konkursat AB som ägdes av två makar vilka också utgjorde bolagets styrelse. Han var ordförande och hon suppleant. Jag tänker inte hänga ut företagets namn här men den som söker på google hittar väl själv. Hovrätten säger bl.a.: "*Styrelsen i ett nystartat aktiebolag har under de 18 första verksamhetsmånaderna underlåtit att skaffa sig egentligt underlag för bedömning av företagets ekonomiska ställning. Sedan aktiekapitalet förbrukats utan att kontrollbalansräkning upprättats och bolaget försatts i konkurs, har styrelsen ålagts personligt betalningsansvar enligt 13 kap. 2 § fjärde stycket aktiebolagslagen.\"* Hovrätten säger vidare: "*Enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen skall styrelsen i ett aktiebolag tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Med hänsyn till aktieägarnas skyddade ställning i ansvarshänseende är ändamålet med denna kontroll bl. a. att förhindra att ett aktiebolag fortsätter en förlustbringande verksamhet till skada för bolagets borgenärer.\"* Inte ett ord om att man bara riskerar de pengar som man satsat och jag hittade inte heller något om borgensförfarande eller dylikt. Man skall tänka sig mycket noga för när någon vill sälja något med motiveringen att man slipper betalningsansvar. /Ingrid E-M
#11
Anonym
12 Oct 2005 12:28
Re #9 Finns ifs inget "körkortskrav" när det gäller att köra i aktiebolagsform även om det är högst motiverat. Kör man så ändå och dessutom i botten så får man faktiskt sota för det om man varit försumlig - typ enligt vanliga skadeståndsregler. Bland "bolagets borgenärer" ingår det allmänna. Tycker du att det är rättvist att vi alla helt och fullt ska stå för vissas fartblindhet? I det fall att den som köpt ett bolag upplever att han blivit "pålurad" ett personlig t betalningsansvar så får han faktiskt rikta sitt krav mot den han köpt bolaget av - inte kräva att jag som skattebetalare ska stå för fiolerna. Mitt sista inlägg i denna pseudodebatt.
#12
Anonym
12 Oct 2005 13:48
RE 9 Det man kan åka dit på är om man sitter i styrelsen och inte gör det man enligt aktiebolagslagen är skyldig att göra. Den stora spärren är att det skall upprättas en kontrollbalansräkning när 50% av aktiekapitalet är förbrukad. Om detta inte görs kan styrelsen bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder. Det elaka är att lagstiftningen inte tar hänsyn till om styrelsemedlemmarna inte har haft någon information för det skulle man ha skaffat sig. Ett klassiskt exempel är en maka som sitter som suppleant i sin makes ABs styrelse. Hon har ingen aning om vad bolaget pysslar med och får ingen som helst ekonomisk information. Vid en konkurs kan hon mycket väl bli solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder.
#13
borttagen medlem
12 Oct 2005 17:46
#10 "*Bland \"bolagets borgenärer\" ingår det allmänna. Tycker du att det är rättvist att vi alla helt och fullt ska stå för vissas fartblindhet*?" Nej, det tycker jag verkligen inte! /Ingrid E-M
#14
borttagen medlem
12 Oct 2005 17:53
#11. Jag känner till det Du berättar om kontrollbalansräkning etc. Anledningen till att jag drog fram det här fallet från hovrätten är att jag retar mig på de företag som säljer färdiga AB under förespeglingar att köparen bara riskerar sin egen insats. Jag har varit på många föreläsningar för entreprenörer där jag och övriga lyssnare har blivit erbjudna färdiga AB och *inte en enda gång* har vi blivit upplysta om de risker som lyfts fram i den här tråden. Eftersom jag känner till riskerna har jag käftat emot och gjort mig synnerligen impopulär. :) /Ingrid E-M
#15
borttagen medlem
12 Oct 2005 21:23
#9 Om jag inte minns helt fel finns det ett gammalt fall från Högsta domstolen där man slår fast den princip som Hovrätten över Skåne och Blekinge använder: om ett enmansägt (eller fåmansägt) AB är underkapitaliserat, kan ansvarsgenombrott ske, dvs. aktieägarna bli tvungna att svara för AB:s skulder. Man ska alltså misssköta ganska grovt innan ansvarsgenombrottet drabbar en. Att glömma kontrollbalansräkning är nog en större risk.
#16
Anonym
12 Oct 2005 21:36
Re #14 Ja för att åka på 13:2-ansvar fordras det ganska mycket. Dock är nog risken mer påtaglig att bli betalningsskyldig jml 12:6 SBL.
#17
Anonym
13 Oct 2005 19:07
Tack ska ni ha allihop för både fakta och intressanta synpunkter. Att man t.ex. under vissa omständigheter kan bli personligt betalningsansvarig för aktiebolaget om det kursar visste jag inte tidigare. Man lär sig något nytt varje dag och bra är väl det.

Sök

Sök forum

Internationell Karriär

SPONSRAT INNEHÅLL
Gör internationell karriär hos:
Är du sugen på att skapa en egen forumtråd?

Senaste foruminläggen

Hungrig webbutvecklare
Hej,Jag driver ett antal hemsidor inom olika branscher, bland annat är jag aktiv med sidan faktur...
Funderar du på Starta Eget? - Få ett färdigt koncept. Info i Landskrona & Hässleholm
Ångrar mig
Hej,Jag bytt jobb efter 6,5 år på tidigare arbetsplats. Anledningen till att jag bytte var att ja...
Bloggare sökes
Söker bloggare.Maila mikael@playros.com för mer info.
Sexhandeln
Boken hittar ni på Adlibris för ett väldigt bra pris, otroligt läsvärd bok! Rolig, spännande och ...